Types of Decory

Childish Decora

Často se míchá s ostatními styly, nebo tvoří styl oddělený. It is often mixed with other styles, or form a separate identity. Spočívá v nošení obrázků vašich oblíbených postav z dětství, často s sebou Childish Decory (childish=děstký) tahají spousty hraček a plyšáků, kouzelné hůlky, ani korunky nejsou výjimkou. It aims to wear pictures of your favorite characters from childhood, often with him Childish Decory (childish = děstký) tahají many toys and plyšáků, magic fuzzy, or crowns are not the exception. Výhoda tohohle stylu je, že můžete ukázat skryté dítě, které ve vás dřímá. The advantage tohohle style is that you can show the hidden child, which you dřímá. ^^ ^ ^

Tipy: Nezapomeňte na své oblíbené animované seriály/anime, zvláště ty, které jste milovali v dětství. Tips: Do not forget your favorite animated series / anime, especially those you loved in childhood. Decory nosí i Sponge Bob věci, takže postavičky nemusí být nutně Japonské! Decory wear and Sponge Bob things, so that characters need not necessarily be Japanese!

My Little Piny, Pokemon, Digimon, Sponge Bob, Sanrio a San-X postavičky jako Hello Kitty nebo My Melody, cokoliv dětského, co jste milovali. My Little pins, Pokemon, Digimon, Sponge Bob, Sanrio and San-X characters like Hello Kitty and My Melody, whatever the child what you love. ^___^

Pink Decora Pink Decora

Nepotřebuje vysvětlivky, snad jen pink=růžová. Does not need explanations, perhaps only a pink = pink.

Tipy: Prostě na sebe navlečtě všechny růžové věci, které máte ve skříni!!! Tips: Just put on navlečtě all pink things that you have in the cabinet! Snažte se uchovat outfit růžový, ale samozřejmě je povoveno v menší míře přidat barvy jako např. červenou, bílou, světle modrou, zelenou,... Try to keep a pink outfit, but of course it is povoveno to a lesser extent, add colors such as red, white, light blue, green, ... možná i černou. maybe even the black.

Skvěle vypadají jak puntíky, tak černo nebo bílorůžové nadkolenky! Skvěle look as puntíky, black or bílorůžové nadkolenky! ^__^ __ ^ ^

Colorful Decora Colorful Decora

Colorful=Barevný. Colorful = color. Počáteční ideál všech Decor - barevné, bláznivé. Home Decor ideal of all - the color, crazy. Je celkem snadné tohle vytvořit, je kawaii a dovoluje být jakkoli kreativní. It is easy to create this is kawaii and allowed to be creative in any way.

Tipy: Ujistěte se, že jsou barvy vyvážené. Tips: Be sure that colors are balanced. Moc barev by mohlo kompletně změnit výsledný vzhled. Power colors could completely change the resulting appearance. Také jsou úžasné barevné vlasy! It is amazing colored hair! ^^ ^ ^

Spousty a spousty doplňků v různých barvách! Lots of accessories and a lot of different colors! Když kupujete doplňky, nehledejte jen své oblíbené barvy, různé barvy smíchané dohromady budou vypadat sugoi! When buying accessories, nehledejte only your favorite colors, different colors mixed together they look like sugoi! ^__^ __ ^ ^

Dark Decora Dark Decora

Decory, které se více a více zajímají o Gothic a Visual kei někdy tíhnout k nebarevné verzi Decory. Decory, which are more and more interested in the Gothic and Visual kei sometimes tíhnout to nebarevné version Decory. Bývá to spojeno s přibývajícím věkem, ale je to nesmysl.. It is linked to as they get older, but it is nonsense .. To, že jste dospělí neznamená, že se musíte barevné Decory vzdát! The fact that you are adults does not mean that you have to relinquish Decory color! Ale pokud se vám Decora líbí, jen byste radši černou, bílou a tmavší barvy, je Dark Decora to pravé! But if you like Decora, but you prefer black, white and darker colors, the Dark Decora to the right! ^^ Právě nebarevnost často vyvažují fialové, zelené nebo červené doplňky. ^ ^ Now nebarevnost often offset purple, green or red accessories.

0 comments:

 

Followers