Froggy miss famous

decora29decora28 Vzpomínejte...:DD A clickněte na celý článek ti, co si myslíte, že už jste ji někde viděli, ale nevíte kde..i ti, co víte kde, ale chcete si to ověřit, případně zjistit, že ji znáte ještě z jiné fotky (nebudu se bránit, když mi tu fotku pošlete), i ti, co jí neznáte..xD Prostě všichni (rozepsáno asi ve třech větách xDD) Vzpomínejte ...: DD A clickněte the whole article you what you think that you have already seen it somewhere, but you do not know where .. even those who know where, but you want to check possibly find it even more of you know other photos (not to defend, if I send the photo), and they do not know what it .. xD Just all (out of about three sentences xDD)alone

Mmm, to je ale ZAJÍMAVÝ článek, co?

1 comments:

poohbear said...

if you type in "decora harajuku" on google there is another picture of her: follow this link:

http://www.linternaute.com/humour/dossier/07/cosplay/image/harajuku-nfougeras02.jpg

 

Followers